Odkuplesa

Odkupujemo gozdno lesne sortimente iglavcev in listavcev

Na panju

V dogovoru z lastniki gozdov izvajamo odkupe lesa na panju, kar pomeni, da opravimo celostno storitev, ki vključuje načrtovanje, pridobitev ustrezne dokumentacije, sečnjo, spravilo in odvoz lesa za dogovorjeno ceno.

Na kamionski cesti

Odvoz izvedemo z lastnimi tovornjaki in nudimo konkurenčno storitev