Izdelava gozdnih vlakin vzdrževanje cest

za potrebe spravila lesa, kakovostno zgradimo gozdne vlake in jih vzdržujemo, ter po opravljeni gozdarski storitvi saniramo

Dostopnost

Za varno delo v gozdu je potreben tudi varen dostop do lokacije. Dostopnost po gozdu se ureja z izdelavo gozdnih vlak. Imamo primerne stroje in ustrezno znanje za izdelavo le teh, z mislijo na najmanjši poseg v naravo. V snežnih dneh pa nudimo tudi storitev pluženja cest.