Kdo smo ?

Delovno ekipo podjetja GLADIO sestavljajo sodelavci z dolgoletnimi izkušnjami v gozdarstvu. Efektivno opravljamo celoten spekter gozdarskih storitev. Izvedemo vse od nege sestojev do strojne sečnje s spravilom in prevozom gozdnih lesnih sortimentov.

Našestoritve

Ker so pogoji pri izvedbi gozdarskih del različni, se lahko prilagodimo razmeram in vašim željam.
Z veseljem vam priskočimo na pomoč z našim strokovnim znanjem v okviru vseh naših storitev.

null

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

STROJNA SEČNJA IN SPRAVILO

 

ROČNA SEČNJA IN TRAKTORSKO SPRAVILO

null

ODKUP LESA NA PANJU ALI GOZDNI CESTI

NA PANJU

 

NA KAMIONSKI CESTI

null

PREDELAVA LESA

PRIPRAVA IN PRODAJA DRV ZA KURJAVO

null

TRANSPORT

NUDIMO USLUGE TRANSPORTA Z GOZDARSKIMI TOVORNJAKI ALI POLPRIKLOPNIKI

null

SADNJA, NEGA IN SKBNIŠTVO NAD GOZDOVI

SADNJA IN NEGA MLADJA

 

SKRBNIŠTVO NAD GOZDOVI

 

KRČITVE

null

IZDELAVA GOZDNIH VLAK IN VZDRŽEVANJE CEST

GRADNJA GOZDNIH VLAK

 

ZIMSKO PLUŽENJE

Našestoritve

Pri sečnji in drugih storitvah upoštevamo želje in potrebe naročnika.
Lastnikom gozdov strokovno svetujemo pri izvedbi sečnje, spravilu lesa, transportu lesa, odkupu in prodaji lesa.

null

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

STROJNA SEČNJA IN SPRAVILO

 

ROČNA SEČNJA IN TRAKTORSKO SPRAVILO

null

ODKUP LESA NA PANJU ALI GOZDNI CESTI

NA PANJU

 

NA KAMIONSKI CESTI

null

PREDELAVA LESA

PRIPRAVA IN PRODAJA DRV ZA KURJAVO

null

TRANSPORT

NUDIMO USLUGE TRANSPORTA Z GOZDARSKIMI TOVORNJAKI ALI POLPRIKLOPNIKI

null

SADNJA, NEGA IN SKBNIŠTVO NAD GOZDOVI

SADNJA IN NEGA MLADJA

 

SKRBNIŠTVO NAD GOZDOVI

 

KRČITVE

null

IZDELAVA GOZDNIH VLAK IN VZDRŽEVANJE CEST

GRADNJA GOZDNIH VLAK

 

ZIMSKO PLUŽENJE